Kā atrast kouču

Home / Kā atrast kouču

как найти коуча, коучинг таллинн, коучинг рига, бизнес коучингKā izvēlēties kouču

Profesionālo Kouču Asociācija (APC) – profesionāla personīgo un biznesa kouču apvienība, kuras ir mērķis ir koučinga uzticamības un kvalitātes nodrošināšana starptautiskajā sabiedrībā. APC ir uzticams resurss kouču meklēšanai un apmācībai, kā arī tiem, kas meklē kouču.

Koučings (Coaching) – psiholoģiskā atbalsta veids, kas virzīts uz klienta apziņas un potenciāla paaugstināšanu, viņa personīgajā ceļā uz mērķa sasniegšanu (APC – Association of Professional Coaches – definīcija).

Koučs (Coach) – speciālists, kas veic koučingu.

Visā pasaulē cilvēki aizvien biežāk vēršas pie koučiem un izmanto koučingu. Un kā tas bieži notiek, vēlme un pieprasījums apsteidz valsts iekārtu, kuras uzdevumos ietilpst arī dažādu profesiju profesionālo standartu izstrāde.

Tā kā profesija “koučs” ir salīdzinoši nesen radusies (aptuveni pirms 20 gadiem), tad arī tās standarti sāk iezīmēties tikai tagad (Krievijā un NVS valstīs).

Tieši tādēļ šobrīd par sniegto pakalpojumu kvalitātes standartu atbildību uzņemas koučinga asociācijas, kā, piemēram, APC un citas.

Pasaules prakse un pieredze rāda, ka kouča izvēlē svarīgi ņemt vērā kā formālos kritērijus (sertifikāti, objektīvi apstiprinātas koučinga stundas, pieredze specializācijā), tā arī personīgās īpašības.

Vispirms būtu vērtīgi uzzināt, kādi ir koučinga sertifikāti un ko tie apzīmē, jo sertifikācijā tiek izmantotas dažādas abreviatūras.

Sertifikāts sniegs informāciju par skolu un standartiem, pēc kuriem koučs ir izgājis apmācību. Standartu pieejamība ir svarīgs kvalitatīvas kouču sagatavošanas nosacījums, un starptautiski atzīts sertifikāts ir viena no to pieejamības garantijām.

Kritēriji sertifikācijai:

 1. Sertifikāta numurs: pēc sertifikāta numura iespējams pārbaudīt, kam tas pieder.
 2. Asociācija, kas izsniegusi sertifikātu: to parāda logotips vai zeltspiede sertifikātā. Vēlams, lai sertifikāts būtu izsniegts vismaz pirms pusgada, jo tas liecina, ka koučam jau ir kaut kāda praktiskā darba pieredze (bet ne vienmēr).
 3. Apmācību stundu skaits koučinga programmā, kas ierakstīts sertifikātā.
 4. Noderīgi, ja koučs var iedot saiti uz mācību iestādes vai koučinga asociācijas, kurā ir mācījies vai ir dalībnieks, mājaslapu.

Sertifikācijas līmeņi un sertifikāti pēc starptautiskiem standartiem.

Koučingā pastāv četri sertifikācijas līmeņi un nosaukumi:

 1. Asociētais koučs – Associate Certified Coach (ACC).
 2. Profesionālais koučs – Professional Certified Coach (PCC).
 3. Master-koučs – Master Certified Coach (MCC).
 4. Master-treneris (MT).

Ko apzīmē šie līmeņi?

Šo līmeņu apzīmējumi balstīti uz Profesionālo Kouču Asociācijas hartu, ņemot vērā, ka APC harta ir tikusi veidota saskaņā ar vairākumu pasaules vadošo koučinga asociāciju. (saite uz Profesionālo Kouču Asociācijas hartu).

 1. Asociētais koučs – Associate Certified Coach (ACC). Speciālists, kas ir pabeidzis 200 stundu apmācību programmu, bet nav izpildījis visus sertifikācijas kritērijus. Tas nozīmē, ka viņš var būt mazāk profesionāls koučs. (šī līmeņa sertifikācijas kritēriji apskatāmi šeit).
 2. Profesionālais koučs – Professional Certified Coach (PCC). Profesionāls koučs, kas pabeidzis 370 stundu koučinga apmācību programmu un izpildījis visus sertifikācijas kritērijus. Tas nozīmē, ka sertifikācijas laikā viņš ir ieguvis vismaz 60 prakses stundas, saņemot supervīziju par savu darbu, un ar to gūstot praktisku darba pieredzi, prot strādāt ar koučinga klientiem. (šī līmeņa sertifikācijas kritēriji pieejami šeit).
 3. Master-koučs – Master Certified Coach (MCC). Pirmām kārtām tas ir profesionāls koučs ar lielu darba pieredzi. Lai iegūtu šādu nosaukumu, nepieciešams vismaz 1,5 gadu pēc programmas “Professional Certified Coach (PCC)” pabeigšanas strādāt ar klientiem un nodrošināt dokumentētas sesijas ar klientiem mācību iestādē, kas veic kouča supervīzijas darbu un un piedāvā MCC līmeņa apmācības. Lai kļūtu par MCC, jāiziet arī vismaz 100 stundu koučinga treneru apmācību programma. Šis nosaukums ļauj apmācīt ACC un PCC līmeņa koučus un apzīmē koučinga treneri. (šī līmeņa sertifikācijas kritēriji pieejami šeit).
 4. Master-treneris (MT). Koučinga un trenēšanas pasaulē augstākais līmenis. MT ir starptautiskas kategorijas treneris, kas ir pilnvarots sertificēt MCC, PCC un ACC. Nosaukums paredz, ka šis cilvēks ir izgājis visus iepriekš minētos apmācību līmeņus, un tam ir apjomīga praktiskā darba bagāža ne tikai individuālajā koučingā, bet arī trenera darbā (koučinga sertifikācijas kursi MCC, PCC un ACC līmeņiem). Lai kļūtu par MT, nepieciešama vismaz 5 gadu trenera darba pieredze un vismaz 10 pilnu treniņa dienu stāžs. (šī līmeņa sertifikācijas kritēriji pieejami šeit).

Darba pieredze un specializācija.

Specializācija: ir vērts pievērst uzmanību arī sertifikātiem, kas apliecina papildus koučinga apmācības. Tā var būt Komandu veidošana, Biznesa koučings, Konfliktu vadība, Transformāciju koučings, Atkarību koučings utt.

Darba pieredze: to sākotnēji nosaka sertifikācijas līmenis, taču darba pieredzi var prasīt koučam arī klientu atsauksmju formā – no privātpersonām vai juridiskām personām, kas tās ir apstiprinājušas.

Kouča meklēšana pēc rekomendācijām.

Labu kouču iespējams atrast pēc atsauksmēm vai mutvārdu atsauksmēm. Taču rekomendācijas neatceļ nepieciešamību pārbaudīt arī speciālista dokumentāciju, kas apliecina tā kvalifikāciju.

Kouča meklēšana pēc konsultāciju cenas.

Konsultācijas maksa var kaut ko liecināt par kouča profesionalitātes līmeni, taču mēs neiesakām šo izmantot kā galveno atlases kritēriju, jo īpaši tādēļ, ka dažādās koučinga jomās sesijas cena var būtiski atšķirties. Piemēram, biznesa koučings var maksāt sākot no 50 EUR un vairāk par sesiju, bet personīgais koučings maksās no 25 EUR un vairāk par sesiju (šie izcenojumi ir visnotaļ nosacīti). Var vienīgi secināt, ka, jo augstāka maksa, jo augstāk koučs vērtē savu darbu, bet tam ir nepieciešams pamats.

Tikai pamēģinot pastrādāt ar vienu vai otru kouču vislabāk būs iespējams saprast, vai koučinga pieeja der vai neder, jo katrs koučs neatkarīgi no nosaukuma un sertifikācijas ir arī personība. Kad ir iegūta pārliecība par izvēlētā kouča kvalifikāciju, var vienoties par vienu vai vairākām sesijām, lai labāk saprastu, vai spēsiet sadarboties.