Personīgais koučings – tā ir pakāpeniska klienta aizvadīšana līdz viņa mērķim.

Tāpat koučings ir motivācijas radīšana bez klienta vides vērtējuma, kas var radīt aizdomas, un iekšējā potenciāla atklāšana.

Sadarbībā ar klientu pielieto koučinga bāzes modeli un jautājumus, kas liek klientam pārdomāt jaunus mērķa sasniegšanas paņēmienus.

Mēs piedāvājam koučinga pakalpojumus uzņēmumu vadītājiem (Executive Coaching), uzņēmumiem (Business Coaching), kā arī vienkārši cilvēkiem, kas vēlas mainīt savu dzīvi (Life Coaching).

 

Koučinga skartās tēmas

Personīgais koučings:

 1. Stratēģiskā ilgtermiņa dzīves plānošana
 2. Taktiskā plānošana un mērķu sasniegšana
 3. Laika plānošana
 4. Karjeras izaugsme
 5. Spēju un iemaņu attīstība
 6. Ieradumu pārvarēšana
 7. Savstarpējo attiecību uzlabošana

 

Uzņēmumu vadītājiem:

 1. Biznesa stratēģiskā plānošana
 2. Tekošo uzdevumu un iemaņu dažādošanas plānošana
 3. Personāla pārvalde
 4. Personīgā laika pārvaldīšana
 5. Iemaņas un apmācība sanāksmju organizēšanā, izmantojot koučinga prasmes
 6. Iemaņas un apmācība konfliktu atrisināšanā ar koučinga palīdzību
 7. Iemaņas un apmācība relaksācijā

 

Darbs ar biznesu

 1. Galveno biznesa struktūrvienību analīze
 2. Biznesa stratēģiskās kartes sastādīšana
 3. Mārketinga kampaņu vadība
 4. Reklāmas vadība
 5. Uzņēmuma pārmaiņu vadība
 6. Biznesa palaišana internetā
 7. Personāla koučings darba vietā – bez darba pārtraukšanas