Sertifikācijas programma profesionālu kouču sagatavošanai ar Association of Professional Coaches atbalstu:

«SYSTEM COACH APC»

Profesionālo Kouču Asociācija piedāvā profesionālo kouču sagatavošanas programmu, kas balstīta uz pasaulē atzītiem augstākā līmeņa koučinga profesionāļu sagatavošanas standartiem.

 

Par programmu:

«System Coach APC» ir klasiska sertifikācijas programma profesionālu kouču sagatavošanai līdz sertifikācijas līmenim «Associated Coach APC» un «Professional Coach APC».

 

Programma «System Coach APC» ir sistēmiska, tas ir, skatās uz cilvēku un viņa apkārtni, biznesu un citām dzīves sfērām kā uz vienu veselu, kā vienotu sistēmu. Sistēmiska pieeja koučingam garantē līdzsvaru un iespēju ātri veikt izmaiņas — sadarbības laikā koučs ņem vērā visus elementus, kas klientam ir svarīgi mērķa sasniegšanā.

 

Šo programmu izgājušam koučam piemīt spēja vispusīgi-sistēmiski redzēt klienta individuālo situāciju klienta norādītajā laukā, spēja ņemt vērā klienta personību, vajadzības, resursus, apkārtni, veselību, materiālo stāvokli, ģimenes apstākļus un tā tālāk. Tādējādi sistēmiskais koučs palīdz klientam ātrāk un vieglāk nonākt pie nospraustā mērķa.

 

Programma «System Coach APC» mācā pielietot sistēmiska individuālā un biznesa koučinga tehnoloģijas. Apmācības pamatprincips ir prasme pielietot dažādas pieejas: klasisko koučingu, sistēmisku pieeju uzdevumu risināšanā, grupu vadīšanas tehnoloģijas, kā arī spēju izveidot savu apmācību programmu.

 

Programmā ir iekļauti: individuālais koučings, asistēšana, supervīzija, koučinga treniņi (individuāli un darbam ar grupu), labi saplānoti praktiskie darbi un sertifikācija.

 

«System Coach APC» programmas priekšrocības:

 1. Programma ir akreditēta APC – Profesionālo Kouču Asociācijā.
 2. Programma izveidota, ņemot vērā koučinga ētikas standartus pasaulē.
 3. Sistēmiska-vispusīga pieeja apmācībām.
 4. Izsniedzam starptautiska parauga profesionālā kouča sertifikātu — «Professional Coach APC».
 5. Gatavojam speciālistus, kas, pabeidzot mācības, var sniegt profesionālus koučinga pakalpojumus.
 6. 70% programmas ir orientēta uz koučinga praksi, nevis teorētisku iepazīstināšanu ar dažādiem koučinga modeļiem.
 7. Ņemot vērā praktisko pieeju, programmas dalībnieki izstrādās savus personīgos mērķus vairākiem gadiem uz priekšu.
 8. Mācību intensitātes un praktisko nodarbību rezultātā jau 6 mēnešu laikā kļūsiet par augstas klases speciālistu — praktiķi koučinga jomā.

 

Programma būs vērtīga:

 • Tiem, kas vēlas apgūt koučingu no nulles.
 • Iesācējiem koučiem, kas vēlas iegūt vispusīgu koučinga apmācību.
 • Praktizējošiem koučiem, kas vēlas paplašināt koučinga zināšanu un prakses diapazonu.
 • Korporatīvajiem un privātajiem treneriem profesionālo zināšanu, prasmju bagāžas paplašināšanai.
 • Vadītājiem, kas vēlas uzlabot attiecību ar darbiniekiem kvalitāti, kā arī plāno papildināt savu vadības stilu ar koučinga elementiem.
 • Apmācību un personāla attīstības vadītājiem – HR
 • Psihologiem, skolotājiem, juristiem, pārdevējiem, sporta treneriem – visām profesijām, kuru darbs saistīts ar aktīvu komunikāciju ar cilvēkiem.
 • Pāriem, īpaši tiem, kas audzina bērnus.

 

«System Coach APC» kursa programma

 1. modulis. Koučinga sistēmiskie modeļi. Koučings kā sistēma.
 • Individuālā koučinga veidi.
 • Komandu koučinga veidi.
 • Koučinga attiecību īpatnības.
 • Raports, noskaidrošana, atbildība, atbalsta-frustrācijas līdzsvars.
 • Kļūdas, ko pieļauj koučs.
 • Galvenās kouča kompetences.
 • Neverbālās informācijas vākšana, klientam aktuālu situāciju modelēšana, koučingā izmantojamie runas instrumenti: 5 jautājumu veidi, atgriezeniskā saite, izaicinājums, atbalsts, apgalvojumi un idejas.
 • Atgriezeniskā saite: «hamburgera» modelis.
 • Klientu tipoloģija pēc DISC un sadarbības īpatnības ar katru no tipiem.
 • Koučinga makromodeļi un to īpatnības (GROW, SCORE, GoMAD un citi).
 • Pamata makromodelis GROW.
 • 4 motivācijas stratēģijas.
 • Motivācija, kas balstīta uz Rissa vērtību teoriju.
 • 8 motivācijas mērķi pēc vērtībām.
 • Standarta, telefona, skype koučings.
 • Koridoru koučings un vadība koučinga stilā.
 • Kouča ētikas standarti.

 

 1. modulis. Individuālā koučinga prakse un supervīzija.
 • Klasiskā individuālā koučinga supervīzija mini-grupās.
 • Individuālā koučinga-apmācības metožu pārskats.
 • Dzīves aplis (M. Atkinsone).
 • Stratēģiskā koučinga metožu pārskats.
 • Koučinga izmantošanas darbā ar atkarībām un pieradumiem pārskats.

 

 1. modulis. Grupu koučings un komandas saliedēšana.
 • Komandu koučinga veidi.
 • Klasiskais komandu koučings.
 • Komandu koučings — apmācība.
 • Komandas saliedēšanas koučings.
 • Koučings — apmācība.
 • Koučinga — apmācības īpatnības un tā atšķirības no klasiskās apmācības.
 • Koučinga — apmācības 3-pakāpju modelis.
 • Koučinga — apmācības «kubika» modelis.
 • «Kubika» 5 pakāpes.
 • Tiltiņi.
 • Mind map izmantošana koučinga — apmācības veidošanā.
 • Prasme izveidot kontaktu ar grupu.
 • Komandas kouča tēls.
 • 3 žestu veidi.
 • Balss nostādīšana.
 • Kouča pašprezentācija.
 • Retorikas paņēmieni, ko lieto komandu koučingā.
 • Jautājumu struktūra komadu koučingā, marķēšana un signalēšana.
 • Efektīva trenera 6 stili.
 • Stilu sadale apmācības kubika struktūrā.
 • Auditorijas vadīšanas neverbālie un verbālie paņēmieni.
 • Psihoģeogrāfija un veidi, kā aiziet no diskusijām.
 • Grupu dinamikas stadijas pēc Džona Vitmora.
 • Paņēmieni, kā vadīt grupu dinamikas pirmo un otro stadiju.
 • 2 pieejas komandu saliedēšanā.
 • Kreativitātes tehnikas komandu koučingā (breinstormings, breinraitings, metaplāns, progresējošais breinstormings un Volta Disneja modelis, paradoksālais breinstormings un «Galvassāpju koks», «Kuģa padome»).
 • Moderācijas metodes: 6—3—5, individuālais breinstormings.
 • Metodes ar brīvo asociāciju izmantošanu: fokālie objekti.

 

 1. modulis. Sistēmiskā koučinga prakse un grupu koučinga supervīzija. 2017. g. 18.-19. marts
 • Koučinga — apmācības un klasiskā koučinga supervīzija.
 • Sistēmiskie procesi koučingā.
 • Sistēmiskās domāšanas prasmes.
 • Paradoksālās metodes koučingā.
 • Sistēmiskā analīze.
 • Sistēmiskā koučinga modelis SOAR sarežģītai plānošanai.
 • Konfliktoloģija, koučings un konfliktu risināšana.
 • Koučings — mediācija konfliktu risināšanā.

 

 1. modulis. Koučings biznesā.
 • Uzņēmuma vadītāja koučings.
 • Biznesa stratēģiskā plānošana; Balanced Score Card.
 • Koučings uzņēmuma mārketingā: 4Р – mārketinga mix modelis.
 • Dažādu uzņēmuma nodaļu auditēšana efektivitātes paaugstināšanai.
 • Modelis izmaiņām organizācijā: Kottera modelis.
 • Koučings darba vietā: T. Golvija QUEST modelis.
 • Sapulču un apspriežu vadīšana.

 

 1. modulis. Transformāciju koučings vērtību un pārliecību līmenī.
 • Ieskats transformāciju koučingā.
 • Transformāciju koučinga triāde. Transformācijas stāvoklis.
 • Darbs laika līnijā.
 • Darbs ar pārliecībām un vērtībām.
 • Spirāles dinamika.

 

 1. modulis. Transformāciju koučings personības līmenī.
 • Transformācijas paņēmieni darbā ar personības «daļām».
 • Būtības transformācija.
 • Domāšanas un uzvedības prognozēšana pēc LAB PROFILE.
 • Personības transformācija, izmantojot LAB PROFILE tehnoloģiju.

 

 1. modulis. Mārketings koučingā. Integrācija. Sertifikācija.
 • Koučs kā uzņēmējs.
 • Paņēmieni kouča pakalpojumu mārketingā.
 • Specializācija.
 • Mārketings — kouča minimums.
 • Kouča pakalpojumu reklamēšana.
 • Savas profesionālās darbības stratēģiskā plānošana.
 • Sertifikācija: rakstisks tests, individuāla koučinga sesija, grupas koučinga sesija.

 

Tuvāko APC profesionālo kouču sagatavošanas programmu meklējiet mūsu mājaslapas galvenajā lapā sadaļā “Aktuālie pasākumi”.