Kuidas kootsi valida

Home / Kuidas kootsi valida

как найти коуча, коучинг таллинн, коучинг рига, бизнес коучингKuidas kootsi valida?

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (APC)   on personaal- ja ärikootside professionaalne  assotsiatsioon, mille eesmärk on hoida kootsingu usaldusväärsust ja kvaliteeti rahvusvahelises ühenduses. APC on kootside otsingu ja koolituse usaldusväärne ressurss.

Kootsing (Coaching) on psühholoogilise toe liik, mis on suunatud kliendi teadlikkuse kasvule ja potentsiaali avamisele ta isiklikul eesmärgi saavutamise teel (Kootsingu määratlus APC-s).

Коots (Coach) on spetsialist, kes viib kootsingut läbi.

Kogu maailmas vajavad inimesed üha rohkem kootsinguteenust. Ja nagu tihti juhtub, edestavad tarbijate soovid ja vajadused riiklikku masinavärki, mille ülesanne on luua ühtede või teiste elukutsete standardid.

Ja kuna kootsi amet on üpris uus nähtus (umbes 20 aastat), siis  standardid kui niisugused on alles kujunemas (see puudutab Venemaad ja SRÜ riike).

Just seetõttu vastutavad käesoleval ajal kootsinguteenuse kvaliteedi eest kootsinguassotsiatsioonid, näiteks APC ja teised.

Maailma kogemus ja praktika näitavad, et kootsi valikul on tähtis toetuda nii formaalsetele kriteeriumidele (sertifikaadid,  ametlikult kinnitatud kootsingutunnid,  spetsialiseerumine) kui isikuomadustele.

Kasulik on teada, mida eri liiki sertifikaadid kootsingus tähendavad, ka on sertifikaatidel igasuguseid lühendid.

Sertifikaat annab infot kooli kohta, kus koots õppis, ja standarditest, mille järgi teda koolitati. Standard on kootside kvaliteetse ettevalmistuse tähtis tingimus ja selle üheks garandiks on rahvusvaheline sertifikaat.

Sertifikaadi kriteeriumid:

 1. Sertifikaadi number: Sertifikaadi numbri järgi on võimalik kontrollida, kellele see kuulub.
 2. Milline assotsiatsioon on selle väljastanud: seda saab näha logolt või kuldselt pitserilt sertifikaadil.
 3. Sertifikaadi väljaandmise kuupäev: see võimaldab orienteeruda kootsi kogemuses. Soovitav on, et sertifikaat oleks välja antud kas või pool aastat enne kootsi tööleasumist. See  eeldab, et kootsil on juba mingi kogemus (kuid mitte alati).
 4. Kootsingu õppekava omandamiseks kulunud tunnid, mis on sertifikaadil kirjas.
 5. Hea on, kui koots annab  selle õppeasutuse või kootsinguassotsiatsiooni veebilehe lingi, kus ta õppis ja arvel on.

 Sertifitseerimise ja sertifikaatide tasemed  rahvusvaheliste standardite järgi.

 Kootsingus on neli sertifitseerimise  ja nimetuse taset

 1. ASSOTSIEERUNUD SERTIFITSEERITUD KOOTS— ASSOCIATE CERTIFIED COACH (ACC).
 2.  PROFESSIONAALNE SERTIFITSEERITUD KOOTS — PROFESSIONAL CERTIFIED COACH (PCC).
 3.  SERTIFITSEERITUD MEISTERKOOTS — MASTER CERTIFIED COACH (MCC).
 4.  MEISTERTREENER (МТ).

Mida need tasemed tähendavad

Toetume Professionaalsete Kootside Assotsiatsiooni põhikirjale ja  märgime, et APC põhikiri on sarnane enamiku maailma juhtivate kootsinguassotsiatsioonide põhikirjadega.

ASSOTSIEERUNUD SERTIFITSEERITUD KOOTS — ASSOCIATE CERTIFIED COACH (ACC). See on spetsialist, kes on läbinud  200-tunnise kootsinguõppekava ja ei vasta kõikidele sertifitseerimise kriteeriumidele. See tähendab, et ta võib töötada kootsina, kuid on vähem professionaalne.

 1. PROFESSIONAALNE SERTIFITSEERITUD KOOTS — PROFESSIONAL CERTIFIED COACH (PCC).  See  on professionaalne koots, kes on läbinud 370-tunnise kootsinguõppekava ja  vastab kõikidele sertifitseerimise tingimustele. See tähendab, et õppimise ajal  oli tal vähemalt 60 tundi praktikat, ta tööd superviseeriti ja praktiline kogemus võimaldab töötada klientidega.
 2. SERTIFITSEERITUD MEISTERKOOTS— MASTER CERTIFIED COACH (MCC).   See on  suure töökogemusega professionaalne koots. Et seda nimetust saada, tuleb vähemalt 1,5 aastat pärast õppekava «Professional Certified Coach (PCC)»  läbimist  töötada klientidega ja  esitada dokumenteeritud sessioonid õppeasutusse, mis  superviseerib kootsi ja võimaldab MCC-koolitust. Et saada sertifitseeritud meisterkootsiks, tuleb läbida ka vähemalt 100-tunnine kootsingutreenerite õppekava. See nimetus annab õiguse koolitada ACC- JA PCC-taseme kootse. See on kootsingutreener.
 1. MEISTER-TREENER (МТ). Meistertreener (MT). See on kootsingu ja treeneritöö kõrgeim nimetus maailmas. MT on rahvusvahelise kategooria treener, kes on volitatud sertifitseerima MCC-, PCC- ja ACC-taseme kootse. See nimetus eeldab, et sellel inimesel on läbitud kõik ülalmainitud tasemekoolitused. Tal on  hiiglasuur praktilise töö pagas mitte ainult individuaalkootsingus, vaid ka treenerina ( tasemete MCC, PCC, ACC  sertifitseerimise koolitused). Et alustada meistertreenerina, tuleb vähemalt 5 aastat töötada treenerina ja stažeerida vähemalt 10 täis treeningupäeva.
 2. Töökogemus ja spetsialiseerumine

Spetsialiseerumine: sama kasulik on vaadata  kootsi sertifikaate täiendõppe kohta: meeskonna kujundamine, ärikootsing, konfliktoloogia, transformatsiooni kootsing, sõltuvusprobleemide kootsing jne.

Töökogemus: töökogemust määratakse esialgu sertifikaadi tasemega, mille kohta te juba lugesite. Ka võib paluda kootsil töökogemust tõendada klientide tagasisidena. Need võivad olla nii era- kui juriidilised isikud.

Kootsi otsing soovituste järgi

Hea kootsi võib leida ka soovituse järgi või suust suhu leviva  info põhjal. Kuid soovitused ei välista spetsialisti kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentide kontrolli.

Kootsi otsing hinna järgi

See kriteerium võib muidugi spetsialisti professionaalsuse kohta nii mõndagi öelda, kuid me ei soovitaks seda kriteeriumi. Pealegi võivad eri valdkondades sessioonide hinnad olla erinevad.  Nii näiteks võib ärikootsingu sessioon maksta üle 50 euro, samas kui life-kootsingu sessioon 25 eurot või enam (need hinnad on üpris tinglikud). Võib öelda vaid seda, et mida kõrgem on hind, seda kõrgemalt koots end hindab. Kuid selleks peab olema alust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et alles siis, kui olete proovinud ühe või teise kootsiga töötada,  võite aru saada, kas kootsing sobib teile või ei, kuna iga koots on kõigist nimetustest ja sertifikaatidest hoolimata iseseisev isiksus. Pärast seda, kui olete valitud spetsialisti  kvalifikatsioonile kinnitust saanud, võite võtta 1-2 kootsingusessiooni, et aru saada, kas saate koostööd teha või mitte.