Sündmuseid ei leitud

ASSOTSIATSIOON

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (Assoсiation of Professional Coaches – APC): 

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (Association of Professional Coaches, edaspidi APC) on rahvusvaheline, erapooletu, mittepoliitiline mittetulundusühing kootside ja kootsing treenerite jaoks. APC – on rahvusvaheline platvorm kootside koolitamiseks, otsimiseks ja teenuste pakkumiseks. Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon tagab kvaliteedi garantii kootsingu koolitamisel ja teenuste pakkumisel.

APC peamine eesmärk on kootsingu idee ja kultuuri levitamine, mugava keskonna loomiseks.

Ühingu moodustasid 2016.aastal Kirill Pristsenko, Natalja Stepanenko ja „Professional Coach“ kursuse lõpetajad.

KOOTSID

Уровни членства APC
Уровень членства №1 «Мастер-тренер APC»
Звание
Тренер по Коучингу (MCC)
Уровни членства APC
Уровень членства №2 «Тренер APC»
Звание
Тренер НЛП (TNLP)
Уровни членства APC
Уровень членства №2 «Тренер APC»
Звание
Бизнес Тренер (TB)
Уровни членства APC
Уровень членства №5 «Почётный член APC»
Звание
Тренер по Коучингу (MCC)
1 2 3 27

UUDISED

PARTNERID