Sündmuseid ei leitud

ASSOTSIATSIOON

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (Assoсiation of Professional Coaches – APC): 

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (Association of Professional Coaches, edaspidi APC) on rahvusvaheline, erapooletu, mittepoliitiline mittetulundusühing kootside ja kootsing treenerite jaoks. APC – on rahvusvaheline platvorm kootside koolitamiseks, otsimiseks ja teenuste pakkumiseks. Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon tagab kvaliteedi garantii kootsingu koolitamisel ja teenuste pakkumisel.

APC peamine eesmärk on kootsingu idee ja kultuuri levitamine, mugava keskonna loomiseks.

Ühingu moodustasid 2016.aastal Kirill Pristsenko, Natalja Stepanenko ja „Professional Coach“ kursuse lõpetajad.

KOOTSID

profile-pic
Уровни членства APC
Уровень членства №5 «Почётный член APC»
profile-pic
Уровни членства APC
Уровень членства №2 «Тренер APC»
Звание
Тренер Специализированных Программ (TSP)
profile-pic
Уровни членства APC
Уровень членства №5 «Почётный член APC»
profile-pic
Уровни членства APC
Уровень членства №5 «Почётный член APC»

UUDISED

PARTNERID